Khoá cơ bản – Basic course

hf course illu 01

THÔNG TIN KHOÁ HỌC

8.000.000 VND
LỊCH HỌC: 6 BUỔI
(Mỗi buổi 3-4 tiếng tuỳ nội dung)

Mục tiêu sau khi hoàn thành khoá học:

  • Hiểu cơ bản về hoa, phụ kiện ngành hoa
  • Biết thực hiện các kiểu dáng cắm hoa cơ bản
  • Có thể bắt đầu vị trí thợ phụ ở các shop hoa

Liên hệ đăng ký khoá học: