Khoá nâng cao – Advanced course

hf course illu 01

THÔNG TIN KHOÁ HỌC

16.000.000 VND
LỊCH HỌC: 12 BUỔI
(Mỗi buổi 3-4 tiếng tuỳ nội dung)

Mục tiêu sau khi hoàn thành khoá học:

  • Hiểu sâu về các loại hoa, hoa nhập khẩu
  • Biết thực hiện các kiểu cắm hoa nâng cao
  • Có thể apply vị trí thợ chính ở các shop hoa

Liên hệ đăng ký khoá học: