Khoá Master + Vận hành & Quản lý Shop – Master course

hf course illu 01

THÔNG TIN KHOÁ HỌC

39.000.000 VND
LỊCH HỌC: 30 BUỔI
(Mỗi buổi 3-4 tiếng tuỳ nội dung)

Mục tiêu sau khi hoàn thành khoá học:

  • Biết thực hiện đa dạng mẫu trong ngành hoa như HOA TƯƠI, HOA ĂN ĐƯỢC, HOA SÁNG TẠO, HOA SÁP, HOA KHÔ…
  • Có thể tự mở shop chuyên nghiệp đa dạng mẫu mã & hiểu cách vận hành shop hiệu quả

Liên hệ đăng ký khoá học: