Khoá chuyên nghiệp – Professional course

hf course illu 01

THÔNG TIN KHOÁ HỌC

22.000.000 VND
LỊCH HỌC: 20 BUỔI
(Mỗi buổi 3-4 tiếng tuỳ nội dung)

Mục tiêu sau khi hoàn thành khoá học:

  • Biết thực hiện đa dạng mẫu trong ngành hoa như HOA TƯƠI, HOA ĂN ĐƯỢC, HOA SÁNG TẠO, HOA SÁP, HOA KHÔ…
  • Có thể tự mở shop nhỏ hoặc apply vị trí thợ chính chuyên nghiệp

Liên hệ đăng ký khoá học: